Vincent VadovskýSo zármutkom oznamujeme všetkým kamenárom, že 11.10.2015 nás navždy opustil náš priateľ Vincent Vadovský viceprezident Slovenskej asociácie suiseki.

Česť jeho pamiatke