Michal ŠeboSo zármutkom oznamujeme všetkým kamenárom, že 12.2.2017 nás navždy opustil náš priateľ Michal Šebo prezident Slovenskej asociácie suiseki.

Česť jeho pamiatke