2006 Výstava bonsají a suiseki na kongresu EBA a ESA v polském zámku Ksiaž

Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2006 se konal kongres EBA a ESA v Polsku na zámku Ksiaž nedaleko hranic s Českou republikou. Výstavu bonsají a suiseki uspořádanou u příležitosti této události i přes nepřízeň počasí navštívilo veliké množství lidí. Historické prostředí zámku bylo úchvatné a jeho rozloha a členitost se za těch pár dní ani nedala dokonale poznat. Výstava bonsají a suiseki probíhala zároveň s tradiční slavností květů, a tak v zámku i jeho okolí proudily nekonečné nadšené zástupy lidí, kteří ani nevěděli, kam dřív obrátit svoji pozornost. Organizaci evropské výstavy suiseki měl na starosti Igor Bárta a nutno říci, že se úkolu zhostil velmi bravurně, jak postavení celé výstavy, umístění svitkových obrazů a doplňků, tak i zajištění všech administrativních a organizačních věcí. Expozice byla umístěna ve třetím patře zámku ve dvou místnostech. Vystaveno bylo 34 kamenů z šesti zemí: z České republiky představili svoje exponáty Igor Bárta, Šárka Čermáková, Antoním Krejčíř, Dalibor Stříbrný a Karel Šerák, ze Slovenska Michal Šebo a Ella Gornerová, z Německa Willi Benz, z Itálie Luciana Queirollo, Cesare Fumagelli, Angelo Attina, Marino Nikpal, Guiseppe de Vita, z Polska Bogdan Pociak a Yvonne Graubaek z Dánska. Hlavní část expozice postavili se svými suiseki Igor Bárta, Šárka Čermáková a Michal Šebo. U polské veřejnosti byl o výstavu kamenů velký zájem a je vidět, že i zde nalezne umění suiseki v budoucnu jistě mnoho příznivců. Také přednáška Igora Bárty o suiseki a cestě do Thajska za kameny, kterou překládal do angličtiny Michal Šebo, měla veliký úspěch. Přednáška se konala v zámeckém kinosále a zúčastnilo se jí mnoho posluchačů, kteří měli po skončení přednášky ještě spoustu dotazů. Mnozí z nich se setkali s kameny takto představenými prvně a velmi je nový úhel pohledu zaujal.
Poslední den mezinárodní části výstavy se konal Rytířský večer, kde byl podáván divoký kanec, grilovaná klobása a pivo pravými středověkými rytíři s noční ohňovou show. Pan Wlodek Pietraszko zde také poděkoval všem členům ESA, bez jejichž pomoci by se výstava suiseki letos v Polsku neuskutečnila, zvláště pak Igoru Bártovi za obětavé zajištění celé expozice a předal přítomným nádhernou pamětní listinu ze zámku Ksiaž.