2008 Bonsai a suiseki bratislava

  Veľvyslanectvo Japonska v SR si Vás dovoľuje informovať o výstave
„Suiseki a bonsaj", ktorú organizuje v spolupráci so Slovenskou suiseki
asociáciou za účelom prehlbovania vzájomných kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom
a Japonskom. Výstava prebehne nasledovne:

 

(1) Trvanie výstavy:                   
28. január – 1. február 2008

(2) Otváracie hodiny:                 pondelok
– piatok od 13.00 do 19.00

* Poznámka:                         28.1.2008 od 17.00 sa vo
výstavnej sieni bude konať slávnostné otvorenie výstavy a priestor bude
prístupný len pre pozvaných hostí a v prípade záujmu i pre médiá.

(3)  Miesto konania:                  Univerzitná knižnica,
Výstavná sála Ľ. Štúra, Michalská 1, Bratislava

(4)  Vstupné:                              

vstup voľný

      (5)  Sprievodné podujatia:         Výstava bude
doplnená dvomi prednáškami o bonsajoch a suiseki, ktoré sa budú konať
v nasledovných termínoch:

 

            A)       Tvarovanie – Podocarpus microfilus
/ Juniperus formosana

Termín konania:        29. 1. 2008 (utorok) o 17:00  

Miesto konania:        Výstavná sála Ľ. Štúra, Univerzitná
knižnica, Michalská 1, Bratislava

Lektor:                       Ing. Igor Bárta

 

Ing. Igor Bárta sa narodil 3.5.1961 v Brne. Bonsajom a suiseki sa venuje od
mladosti. Od roku 1985 sa aktívne venuje tvorbe bonsajov. Je známy svojou
kreatívnou tvorbou a citlivým prístupom k rastlinám a v poslednej dobe
pestovaním malých bonsajov (mame a šohin). Každoročne sa zúčastňuje mnohých
výstav po celej Európe. V súčasnosti je členom výboru Českej bonsajovej
asociácie (ČBA) i Českej asociácie suiseki (ČAS). Je členom Slovenskej asociácie
suiseki (SAS), Európskej asociácie suiseki (ESA) a Japonskej asociácie suiseki
(Nippon Suisei Association). Je autorom prvej českej knihy o suiseki.

 

 

B)        Vystavovanie suiseki /
bonsajov

Termín konania:        31.1. 2008 (štvrtok) o 17:00

Miesto konania:        Výstavná sála Ľ. Štúra, Univerzitná knižnica,

Michalská 1, Bratislava

Lektor:                       MUDr. Michal Šebo

 

MUDr. Michal Šebo sa narodil 9.3.1951 v Bratislave. Kamene ho fascinovali od
detstva a bonsajom sa venuje od roku 1980. Od roku 1997, kedy sa stal členom
Európskej asociácie suiseki (ESA), sa pravidelne aktívne zúčastňuje výstav po
celej Európe. V súčasnosti je členom výboru ESA a prezidentom Slovenskej
asociácie suiseki (SAS).

 

Poznámka:

 

Pestovanie bonsajov je staré umenie miniaturizácie stromov a ich
pestovanie v miskách. V doslovnom preklade slovo bonsaj znamená strom v miske,
pričom bon znamená miska a sai strom (alebo „sadiť"). Bonsaj je
miniatúrny strom pestovaný v miske, ktorý je špeciálnymi technikami tvarovaný
tak, aby navodzoval ilúziu starého stromu. V 6. storočí sa bonsaje a tajomstvo
ich pestovania dostáva z Číny do Japonska. Japonci importované techniky
zjednodušili, výrazne prepracovali a zdokonalili umelecké i pestovateľské
aspekty. Miniatúrne stromy v nádobách začali zdobiť japonské domy a záhrady.
V období šogunátu Tokugawa nadobudlo toto umenie novú dôležitosť a pestovanie
rastlín ako azalka a javor sa stalo záľubou bohatých. Pestovanie mini rastlín
v miskách bolo populárne už v tomto období, ale v porovnaní so súčasnými
štandardami boli rastliny stále nepomerne väčšie.

Podobne ako bonsaj
i suiseki je veľmi staré umenie z Číny, ktoré sa rozšírilo do krajín jej
kultúrneho vplyvu. Suiseki môžu byť v tvare pohorí, vrchov, pobrežných skál,
ostrovov, krasových oblastí, vodopádov, ľudských postáv, zvierat, vtákov,
domčekov, mostov či lodí. Tiež to môžu byť kamene s rôznymi vzormi, znakmi,
kresbami. Na špeciálnych drevených podstavcoch, keramických alebo bronzových
miskách či umelecky zhotovených stolíkoch a policiach objekt prestáva byť
jednoduchým prírodným materiálom a stáva sa umeleckým dielom – suiseki.
Predpokladom je optimálna kombinácia tvaru, povrchu a farby kameňa, čím sa
vytvára spojenie prírody a kultúry. Niektoré staršie klasické suiseki majú
certifikáty, čo zvyšuje ich hodnotu. Estetickú hodnotu kameňa ovplyvňuje forma,
kvalita, farba, povrch a vek. Kamene nesmú byť poškodené (zlomy, trhliny) a
upravované (pílenie, leptanie, leštenie, lakovanie, lepenie). Suiseki získava na
hodnote, ak má biele značky na vrchole znázorňujúce sneh alebo oblaky, a keď
znázorňuje bystrinu alebo vodopád. Hodnotné suiseki predstavuje kombináciu
niekoľkých typov alebo známu krajinnú oblasť.