Willi Benz, Suiseki Journal 4/2007


Hodnotenie suiseki podľa
medzinárodných kritérií.

 


Kritériá  pre
hodnotenie a posudzovanie suiseki sú:              

1.  tvar, vzhľad,
sugestívna sila

2.  kvalita materiálu

3.  farba

4.  textúra povrchu

5.  vyváženosť,
proporcionalita, súlad medzi suiseki a daizou

6.  "vek",

"dôstojnosť", patina

Je rozdiel medzi
hodnotením shangshi (čínske kamene), suiseki ( japonské kamene) a suseok
(kórejské kamene). V Európe sa väčšinou používa japonský spôsob hodnotenia. Ak
je väčšina kameňov čínskeho pôvodu, mal by sa zohľadňovať čínsky spôsob
hodnotenia. To isté platí aj pre kórejské kamene. Individuálne kritériá
hodnotenia majú pre rôzne kategórie rôznu dôležitosť. Tvar je najdôležitejší pre
kamene znázorňujúce krajinu a objektové kamene , zatiaľ čo kresba na povrchu je 
nepostrádateľným základným znakom kameňov s kresbou na povrchu a tvar má len
podružnú dôležitosť. Hodnotiaci by mal byť nezávislý. Hodnotenie by malo byť
anonymné: suiseki by nemalo byť označené menom vlastníka. Ak je hodnotiacich
viac, nemali by sa zhovárať medzi sebou ani s nikým iným. Preto by malo byť
zakázané aj používanie mobilných telefónov.


Proces hodnotenia

1.  Keď chceme
vytvoriť peknú výstavu, nemôžeme usporiadať jednotlivé suiseki podľa kategórií,
napr. iba scenerické  alebo objektové kamene spolu. To sťažuje hodnotiacim

 získanie  prehľadu o vystavených exemplároch. Preto si musia najprv prezrieť
celú výstavu a urobiť si poznámky o umiestnení napr. všetkých kameňov
znázorňujúcich krajinu.

2.  Suiseki rovnakej
kategórie sa hodnotia podľa ich charakteristických znakov.

3.  Ak majú byť
vyznamenané tri suiseki jednej kategórie, napr. kamene znázorňujúce krajinu,
vyberie sa šesť najlepších kameňov tejto kategórie.

4.  Potom sa týchto
šesť kameňov skúma veľmi pozorne podľa základných kritérií (tvar, povrch,
kvalita materiálu, farba, atď.).

5.  Stanoví sa
poradie jednotlivých suiseki.

6.  Poradie všetkých
šiestich suiseki sa ešte raz prehodnotí. V tejto chvíli sa dá poradie ešte
zmeniť.

7.  Stanoví sa
definitívne poradie.