2008 BCI – IBS Kongres v Saint Vincent, Taliansko

Tento kongres bol najvýznamnejším bonsaj a suiseki podujatím v Európe v roku 2008. Konal sa v hoteli Grand Hotel Billia 24. – 28. septembra 2008. Témou kongresu bolo „Umenie a učenie na vrchole Európy“, ktorá bola splnená jednak polohou kúpeľného mestečka St. Vincent v srdci údolia Aosta pod najvyššími vrcholmi Európy, (Mt. Blanc 4807m, Mt. Rosa 4634m a neďaleký Matterhorn 4478m), jednak odborným programom na najvyššej úrovni. Známi prednášatelia z Japonska, Číny, Ameriky a Európy odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti účastníkom z 25 krajín sveta.

Na výstave sme mohli vidieť 80 bonsajov a 40 suiseki špičkovej úrovne, ktoré boli vybrané na výstavu takmer dva roky vopred. Bohužiaľ fotografovanie bolo na výstave zakázané. Prednášky o suiseki predniesli pani Helen Su (manželka prezidenta BCI), pani Chiara Padrini, Angelo Attina a pani Hideko Metaxas, ktorej prednáška o aranžovaní v tokonome bola zvlášť poučná.

Napriek nabitému programu sme si našli čas aj na výlety do prekrásnych Álp ako aj na návštevu nespočetných historických pamiatok.

Katalóg z výstavy „The best bonsai and suiseki – BCI – IBS Congress 2008“ možno získať na segreteria@collegioibs.it, www.collegioibs.it