2010 So zármutkom Vám oznamujeme, že nás nečakane opustil náš priateľ Ivan Lobík

So zármutkom Vám oznamujeme, že nás nečakane opustil náš priateľ Ivan Lobík.

Ivan sa dlhé roky angažoval v umení bonsajov i suiseki.Bol spoluzakladateľom Slovenskej asociácie suiseki (SAS), známy tvorbou netradičných a svojráznych daiz.
Pravideľne sa zúčastňoval výstav suiseki na Slovensku ako aj výstav poriadaných ESA po celej Európe.
Ešte pred pár dňami sa pripravoval a tešil na europsku výstavu ESA v Zurichu.Osud chcel ináč.
Stratili sme dobrého priateľa, človeka a umelca.
Česť jeho pamiatke.