# První česká kniha o Suiseki

Kniha, která se v současné době dostává českým sběratelům suiseki do rukou, je nejen velice zajímavou publikací pro ty, kteří již tomuto umění podlehli a hledají ucelené informace, ale podle prvních ohlasů se líbí i těm, jež se s kameny v této podobě ještě nesetkali.
Asi nejvýstižněji charakterizoval toto dílo Jaroslav Pišl, který v předmluvě napsal: „Z knížky, jež není v žádném případě učebnicí, vyzařuje profesionalita, nadšení a pečlivost Igora Bárty. Najdete v ní různé pohledy na život prostřednictvím zajímavých kamenů, pro které mají národy, kde toto zvláštní umění vzniklo, exoticky znějící pojmenování SUISEKI, SUSEOK, GONGSHI nebo SHANGSHI. V dalším textu bude výraz „suiseki“ často používán v širším slova smyslu, tzn. tak, jak je většinou chápán v evropském kulturním prostředí, jako kámen aranžovaný na dřevěné podložce nebo keramickém tácu bez ohledu na to, zda-li se jedná o japonské suiseki, čínské gongshi, shangshi nebo korejské suseok“.
O tom, že s knihou nemíří Igor Bárta jenom mezi domácí sběratele, svědčí i fakt, že veškeré texty jsou kromě jazyka českého přeloženy také do angličtiny.
Největší předností této publikace je velké množství obrázků propojené nenásilně s textovými informacemi. Kniha zbytečně nezabíhá do podrobností, ale jasně a srozumitelně vysvětluje základní pojmy a termíny. Můžete tak získat základní informace o klasifikaci japonských, korejských a čínských kamenů, o prezentaci na dai a suibanech, o sběru, čištění a následné péči o suiseki nebo o jejich vystavování.
Krásnou dominantou knihy, která by nevyšla bez podpory Jaroslava Pišla (BC Libčany je vydavatelem), je pak galerie kamenů ze sbírky autora. V netradičně pojaté podobě galerie se můžete potěšit suiseki, které na svých cestách po světě Igor Bárta získal.
Kniha má tvrdou vazbu, 104 stránek a stojí 248 Kč. Zakoupit ji můžete např. v Bonsai centru Libčany, na internetu prostřednictvím stránek  www.bonsai-dnes.cz nebo na adrese barta@kooperativa-vod.cz.

Text: Jan Stropnický