Hodnotenie

 1. kamene nesmú byť poškodené /zlomy, trhliny, praskliny/
 2. kamene nesmú byť upravované /lakovanie, lepenie, leptanie, leštenie, lámanie/
 3. upravená može byť len základňa /akýkoľvek zásah znižuje hodnotu kameňa/
 4. kameň musí mať prijateľnú farbu /najlepšie tmavú/
  tvrdosť /ani makké, ani priveľmi tvrdé/
  zrnitosť, textúru
  vyváženosť
 5. kameň získava, ak má biele značky na vrchole /sneh, hmla/
  na báze /trieštiace sa vlny/
  na boku /vodopád, bystrina/
 6. kameň získava, ak je kombináciou niekoľkých typov
 7. kameň získava, ak má doklad o dávnych vlastníkoch /slávnych/
 8. kameň získava, ak ma pekný dai /podstavec sa formou a veľkosťou musí hodiť ku kameňu a musia spolu farebne harmonizovať/
 9. kameň získava, ak predstavuje známu krajinnú oblasť /Fuji, Lomnický štít/
 10. kameň získava, ak predstavuje populárny námet /kvety chryzantém, sliviek/