Čo je suiseki

„Suiseki znamená doslovne „vodný kameň“. Je skratkou zo „Sansui kei jo seki“, kde san – hora, vrch a sui – voda tvoria spolu výraz pre prírodu, kei pre scenériu, jo pre pocit, citovosť a seki pre kameň.

Takže toto celé by sa dalo preložiť ako „krajinný scenérický kameň“ (kameň znázorňujúci krajinnú scenériu). Toto je síce aj základná a najpočetnejšia skupina „pohľadových kameňov“, ale slovo suiseki sa používa pre všetky skupiny.

V poslednej dobe sa ozývajú hlasy, že slovo suiseki by sa malo používať len pre japonské kamene, poprípade kamene im podobné. (Slovo bonsai sa tiež nepoužíva len pre miniatúrne stromy japoského pôvodu!)

Nakoľko slovo suiseki je v západnom svete už natoľko vžité, že by sme ťažko hľadali pre rôzne jazyky adekvátnu náhradu, dohodlo sa na kongrese Európskej asociácie suiseki v Zurichu v roku 2010, že sa bude používať slovo „suiseki“ pre všetky pohľadové kamene, bez ohľadu na pôvod alebo inú kategorizáciu.“

Michal Šebo


„Suiseki sú kamene, ktoré vyformovala príroda sama. Sú zbierané a cenené pre ich originálnu krásu a silu vnuknúť človeku predstavu scenérií ako miniatúrna krajinka, napr. malé hory, alebo iné objekty pochádzajúce z prírody. Už pred 2000 rokmi boli takéto kamene v Číne zbierané a cenené vysoko postavenými členmi spoločnosti a umelcami. Boli vystavované spolu s kaligrafiami a obrazmi. Od 6. storočia nášho letopočtu sa tento trend rozšíril z Číny do Kórei a Japonska, kde sa vyvíjal inou cestou. Dnes zažíva tento druh umenia pod inými menami popularitu všade vo svete, ale hlavne v krajinách východnej Ázie.“

Willy Benz