2014 Výstava suiseki v Tokyo Metropolitan Art Museum

Výstava najlepších suiseki, aké môže Japonsko ponúknuť, sa konala v dňoch 9.2. až 13.2.2014 v Tokijskom Mertopolitan Art Museum. Priestory, exponáty i atmosféra zodpovedali prestížnosti tejto výstavy, ktorá bola výsledkom práce nového vedenia Japonskej asociácie suiseki na čele ktorej od júna 2013 stoji prezident Kunio Kobayashi a generálny sekretár Seiji Morimae.

Na túto výstavu, ktorá prebiehala spolu s druhou časťou Kokufu-ten, sa podarilo zabezpečiť aj mnoho historicky významných a slávnych suiseki, ktoré zriedkakedy možno vidieť mimo chrámov a svätýň, v ktorých sú mnoho rokov až storočí uchovávané.

Už tento fakt svedčí o výnimočnosti výstavy na ktorej sa okrem takmer 170 suiseki objavili aj tieto historicky významné exponáty. Jedným z najvýznamnejších bola „Kurokamiyama“ (Hora čiernych vlasov) „kameň“ pochádzajúci z chrámu Kenin-ji v Kyote. Súčasťou tokonomy, kde bol vystavený, boli aj dva ilustrované zvitky, ktoré popisujú históriu tohto slávneho kameňa. Ich vek je presne 200 rokov.

Aj ďalších 28 nádherných suiseki sa nachádzalo v samostatných tokonomách so zvitkami a mnoho menších suiseki umiestnili usporiadatelia samostatne na stojanoch v strede miestnosti, takže sa dali obdivovať zo všetkých strán. V ďalšej miestnosti boli suiseki klasicky vystavené na stoloch. .

Všetky vystavované suiseki boli japonského pôvodu, pričom v najväčšom počte boli zastúpené kamogawa ishi, seigaku a setagawa ishi.

Samozrejme priestor dostali aj mimojaponskí vystavovatelia.

Nezostáva nám nič iné, len si želať, aby aj „slovenské suiseki“ dostali raz príležitosť odprezentovať sa na takomto významnom podujatí, ako bezpochyby 1. japonská výstava suiseki bola.