2006 SAS Bratislava

Prvá výstava Slovenskej Asociácie Suiseki s medzinárodnou účasťou pod názvom „Suiseki a knižné publikácie“, sa konala v dňoch 27.-29. júla 2006 vo výstavnej sále Ľudovíta Štúra Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na výstave vystavovalo 9 umelcov z troch krajín 49 suiseki (Luciana Queirollo, Angello Attina, Giuseppe De Vita z Talianska, Šárka Čermáková, Igor Bárta a Antonín Krejčíř z ČR a Ella Görnerová, Ivan Lobík a Michal Šebo zo SR).